DK EN

BUBBLY

SIGN-UP

Har dere en kundeklubb eller ett nyhetsbrev?
Bubbly gjør det enkelt å tiltrekke nye medlemmer,
og gir dere lave kostnader per påmelding.

ENKLERE REKRUTERING

Selvbetjent påmelding til nyhetsbrev og kundeklubb gjør det enklere å tiltrekke nye meldemmer.

LAVERE KOSTNAD

Bubbly samler kontinuerlig inn nye medlemmer og reduserer kostnadene forbundet med registreringen.

FLERE PÅMELDINGER

Ved hjelpe av gave eller premietreking motiveres kunden til å melde seg på, for å gi deg flere påmeldinger.

KUNDEPROFIL

Bubbly gjør det mulig å innhent kundedata sammen med registreringen, iht GDPR, slik at du kan lage kundeprofiler og drive mer målrettet markedsføring.

+47 902 28 499

sales@bybubbly.com