DK EN

BUBBLY

SIGN-UP

Har dere en kundeklubb eller ett nyhetsbrev?
Bubbly gjør det enkelt å tiltrekke nye medlemmer,
og gir dere lave kostnader per påmelding.

ENKLERE REKRUTERING

Selvbetjent påmelding til nyhetsbrev og kundeklubb gjør det enklere å tiltrekke nye meldemmer.

LAVERE KOSTNAD

Bubbly samler kontinuerlig inn nye medlemmer og reduserer kostnadene forbundet med registreringen.

FLERE PÅMELDINGER

Umiddelbar belønning motiverer kunden til å melde seg på,
for å gi deg flere påmeldinger.

KUNDEPROFIL

Bubbly innhenter kundedata sammen med registreringen, iht GDPR, slik at du kan lage kundeprofiler og drive målrettet markedsføring.

Kontakt oss!

Kontakt oss gjerne via skjema under, eller direkte på tlf: +47 902 28 499 / epost: sales@bybubbly.com